Våga prata om psykisk ohälsa!

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och är idag den främsta orsaken till sjukfrånvaro på jobbet. Även bland de yngre ökar den psykiska ohälsan och hälften av de unga i Sverige har psykosomatiska symtom. Hjärnkoll vill öppna upp för att våga prata om hur vi mår psykiskt för att bryta stigman och minska fördomar.

Obs! Vi har nytt nummer:  0793 416 596


ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!

Hjärnkoll verkar genom våra ambassadörer, med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, som med sin egen berättelse sprider kunskap på arbetsplatser, organisationer, i vården och på skolor. Du kan boka dem för en föreläsning, workshop eller samtalsgrupp. Ambassadörerna kan även medverka i fokusgrupper, intervjuer och andra samtal. Våra ambassadörer har alla olika erfarenheter. Exempel på dem är: Depression, ångest, bipolär sjukdom, schizofreni, adhd, asperger, självskadebeteende, ätstörning, hedersproblematik, kriminalitet, missbruk av alkohol och droger, migration, våld i hemmet och anhörigperspektivet. 

Vi har också särskilda koncept inom psykiatri. Etikcafé för personal inom psykiatrin, där ni får träffa ambassadörer med erfarenhet av slutenvården, Arbetsliv - där specialutbildade ambassadörer berättar om hur man får arbetslivet att fungera med psykisk ohälsa och Hjärnkoll Ung - där våra unga ambassadörer berättar om sina erfarenheter av skola, vård och arbetsliv. Se filmen om de unga ambassadörerna här nedan eller på Youtube, där du även kan se andra filmer från Hjärnkoll Stockholm.
Under hösten 2018 är vi ute i skolorna och håller workshop med projektet Stanna kvar i skolan.

Ladda ner vår folder! (PDF)