Nu föreläser Hjärnkoll Stockholms ambassadörer även över Zoom! Läs mer


Våga prata om psykisk ohälsa!

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och är idag den främsta orsaken till sjukfrånvaro på jobbet. Även bland de yngre ökar den psykiska ohälsan och hälften av de unga i Sverige har psykosomatiska symtom. Hjärnkoll vill öppna upp för att våga prata om hur vi mår psykiskt för att bryta stigman och minska fördomar.

Obs! Vi har nytt nummer:  0793 416 596


ANMÄL DIG TILL VÅRT NYHETSBREV!

Hjärnkoll verkar genom våra ambassadörer, med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, som med sin egen berättelse sprider kunskap på arbetsplatser, organisationer, i vården och på skolor. Du kan boka dem för en föreläsning, workshop eller samtalsgrupp. Ambassadörerna kan även medverka i fokusgrupper, intervjuer och andra samtal. Våra ambassadörer har alla olika erfarenheter. Exempel på dem är: Depression, ångest, bipolär sjukdom, schizofreni, adhd, asperger, självskadebeteende, ätstörning, hedersproblematik, kriminalitet, missbruk av alkohol och droger, migration, våld i hemmet och anhörigperspektivet. 

Under 2019 och 220 driver vi projektet VÅGA PRATA (psykisk ohälsa på sociala medier), där unga berättar om sin psykiska ohälsa. Syftet är att vara en motkraft till de perfekta och tillrättalagda bilder vi ofta möter på sociala medier idag, och berätta hur det är att vara ung med psykisk ohälsa idag. Läs mer på www.vagaprata.nu 

Vi har också särskilda koncept inom psykiatrin, där ni får träffa ambassadörer med erfarenhet av slutenvården, Arbetsliv - där specialutbildade ambassadörer berättar om hur man får arbetslivet att fungera med psykisk ohälsa och Hjärnkoll Ung - där våra unga ambassadörer berättar om sina erfarenheter av skola, vård och arbetsliv. Se filmen om de unga ambassadörerna här nedan eller på Youtube, där du även kan se andra filmer från Hjärnkoll Stockholm.
Vi är även ute i skolorna och håller workshop med projektet Stanna kvar i skolan.

Ladda ner vår folder! (PDF)