Hjärnkoll Stockholms län

LÄS OM VÅRA PROJEKT

Hjärnkoll Stockholms län är en del av Riksförbundet Hjärnkoll (www.hjarnkoll.se) och ansvarar för verksamheten i Stockholms län. Vi verkar för att minska fördomarna och okunskapen kring psykisk ohälsa genom våra ambassadörer, som med sin egen berättelse av psykisk ohälsa sprider kunskap och öppnar upp för att våga börja prata om psykisk ohälsa på arbetsplatser, i skolor och organisationer. Ambassadörerna håller även diskussionsgrupper, utbildningar, deltar i fokusgrupper, paneldebatter och andra uppdrag. Hjärnkoll Stockholms län arbetar även attitydförändrande genom aktiviteter och manifestationer samt genom samtal med myndigheter i samarbete med andra brukarorganisationer. 
 

Regional Samordnare

Regional samordnare för Hjärnkoll Stockholms län är Lou Rehnlund. (lou.rehnlund@hjarnkollstockholm.se). Lou har en bakgrund inom funktionsvariationsrörelsen och kommer senast ifrån Riksförbundet Attention.
Hjärnkoll Stockholm är en del av NSPH Stockholm Län.

I NSPH Stockholms län ingår Stockholmsföreningarna:

Attention Stockholm - Intresseorganisation för ADHD, Tourette's syndrom, Aspergers syndrom, och Autismspektrumtillstånd.  
Brukarföreningen - en organisation som helt består av och vänder sig till alla människor som använder narkotika.
Fontänhuset Sköndal - För arbete, delaktighet och social gemenskap.
FountainHouse Stockholm -erbjuder arbete och gemenskap som en väg till återhämtning från psykisk ohälsa.
FMN - Föräldraföreningen mot narkotika.
OCD-Föreningen - Intresseorganisation för personer med tvångssyndrom/OCD, anhöriga och yrkesverksamma.
SHEDO - Sprider kunskap om självskadebeteende och ätstörningar. 
Trygga Barnen - för barn som har en förälder med ett missbruk, beroende eller psykisk ohälsa.