Hjärnkoll Stockholms län

LÄS OM VÅRA PROJEKT

Hjärnkoll Stockholms län är en del av Riksförbundet Hjärnkoll (www.hjarnkoll.se) och ansvarar för verksamheten i Stockholms län. Vi verkar för att minska fördomarna och okunskapen kring psykisk ohälsa genom våra ambassadörer, som med sin egen berättelse av psykisk ohälsa sprider kunskap och öppnar upp för att våga börja prata om psykisk ohälsa på arbetsplatser, i skolor och organisationer. Ambassadörerna håller även diskussionsgrupper, utbildningar och andra uppdrag. Hjärnkoll Stockholms län arbetar även attitydförändrande genom aktiviteter och manifestationer samt genom samtal med myndigheter i samarbete med andra brukarorganisationer. 
 

Regional Samordnare

Regional samordnare för Hjärnkoll Stockholms län är Lou Rehnlund. (lou.rehnlund@hjarnkollstockholm.se). Lou har en bakgrund inom funktionsvariationsrörelsen och kommer senast ifrån Riksförbundet Attention.
Hjärnkoll Stockholm är en del av NSPH Stockholm Län.

I NSPH Stockholms län ingår Stockholmsföreningarna:

Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar
FMN - Föräldraföreningen mot narkotika
SHEDO - Sprider kunskap om självskadebeteende och ätstörningar
Attention Stockholm - Intresseorganisation för ADHD, Tourette's syndrom, Aspergers syndrom, och Autismspektrumtillstånd.
Balans - ideell patient- och anhörigorganisation för Bipolär sjukdom, Depression, ”utbrändhet”- Utmattningssyndrom samt Dystymi
RFLH - Verkar för alla medborgares sociala rättigheter.
IFS Intresseförbundet För Schizofreni 
SPES - Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevandes stöd.
OCD-Föreningen - Intresseorganisation för personer med tvångssyndrom/OCD, anhöriga och yrkesverksamma.
Fontänhuset - För arbete, delaktighet och social gemenskap.
RSMH StockholmStödjer och organiserar människor med psykisk ohälsa.
ÅSS Förening för människor med panikångest, generaliserad ångest (GAD), social ångest och fobier. Även de har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet (HSP) är välkomna, liksom anhöriga och närstående.