En workshop om etiskt förhållningssätt inom psykiatrin

Etikcafé riktar sig till dig som är verksam inom psykiatrin. Tillsammans med kollegor och ambassadörer från Hjärnkoll ser ni och diskuterar hela eller delar av Maud Nycanders film Sluten avdelning. Etikcafé ger en kunskap som lever kvar och ökar möjligheten till en mer jämställd relation och en bättre allians mellan personal och patient. En förutsättning för att erbjuda en psykiatrisk vård av god kvalitet även vid komplexa situationer som tvångsvård, suicidalitet, hot och våld.

Vi har även Etikcaféer med unga Hjärnkollambassadörer som har erfarenhet av såväl öppen- som slutenvården på BUP.