Astrid L  ID:10


UNG-AMBASSADÖR

Jag pratar helst om: Mina erfarenheter i skola och vård och med närstående
(T ex erfarenheter från skolan, arbetsmarknaden, psykiatrin...)
Sysselsättning: Studerar psykologi
Mina intressen: Måla, spelar teater och laga mat
Därför är jag Hjärnkoll-ambassadör: Jag vill få unga att känna sig mindre ensamma och våga prata med varandra om psykisk ohälsa. Genom att jag öppnar upp mig hoppas jag kunna förändra synen på psykisk ohälsa och förmedla hopp