Carin A  ID:19


Carin Aissa Nabseth Ambassadör
Diagnos: Bipolär 1 + ADHD. Har haft psykoser.
Föreläser ofta om ”min resa” genom slutenvård och öppenvård – även tvångsvård som bältesläggningar och tvångsinjiceringar – erfarenhet av mina diagnoser och om vad som har lett fram till min återhämtning. Är även Etikcaféambassadör.
Föreläser också om erfarenhet av boendestöd samt polishämtningar, såväl positiva som negativa. Har även föreläst om våld i nära relationer som jag har erfarenhet av. Har vuxit upp med en mamma som är bipolär, samt har en make inom psykosvården. Min tidigare make var schizofren. Föreläser om mina erfarenheter av att vara anhörig också.
Jobbar också som journalist samt med brukarrevisioner och brukarstöd. Har tidigare bland annat varit Brukarinflytandesamordnare (BISAM) och Patientkonsult. Har även varit Bipolärcoach för nyinsjuknade bipolära patienter inom Norra Stockholms Psykiatri och suttit i styrelsen för Föreningen Balans (förening för människor med affektiva sjukdomar).
Jag är Hjärnkollsambassadör sedan starten och är det för att jag vill bryta de fördomar som finns mot psykiskt funktionshindrade i samhället.