Shivani K S  ID:29


Shivani – Barnet med fyra arv

Jag heter Shivani och är 28 år och uppväxt i Järva området i Stockholm i en familj från olika tillhörigheter i Balkan med ett kulturellt arv från Asien.

Hur det är att växa upp med fyra religiösa arv och lida av psykisk ohälsa, att leva i ett hem med olika traditionella värderingar och seder. Att bli inlagd på en psykiatrisk avdelning i ett annat land för att nästan vara kvar för livet. Och hur det är att ha levt med en hedershotbild från min far sen födseln för att behöva flytta mellan olika intuitioner!

Att jag varit utsatt för mobbing och även våld i omgivningen och att aldrig ha en hel tillhöriget och utanförskapet om att inte likna nån av mina etniska tillhörigheter och att inte smälta in värderingsmässigt i omgivningen och att utsättas för etnisk diskriminering i omgivningen.

Jag vill förmedla hopp bland folk från invandrar bakgrund att man inte behöver offra sin kulturella identitet för att ha rätten till sitt arv.

Jag har nått som heter Histerionisk personlighetssyndrom som innebär en fixering vid att vara fysiskt attraktiv och självförverkligandet kan innebära att ens yttre blir främmande för alla i omgivningen som är en verklighetsflykt för att slippa känna igen sig själv.

Jag har även en bipolär 1 problematik som jag hållit under kontroll genom att ändra min vardagslivstil
Jag kommer från en klan familj på flera hundra människor som numera immigrerat till Tyskland, USA, Frankrike och Australien och hur det är att må dåligt när du har hela världens ögon på dig.

Jag har även haft en ätstörningsproblematik som var främmande för min familj eftersom mat är en stor del av vårt arv.

När jag började må dåligt så blev min familj väldigt vidskepliga och började observera om det fanns udda omen i omgivningen och skyllde ifrån det på saker och blev fruktansvärt ritualistiska i sitt beteende så jag mådde sämre, eftersom psykiatri var helt främmande i vår kultur och ganska exotiskt.

Jag föreläser för att visa att det finns ett välmående senare i livet och vikten att ha en vän och vara öppen och våga prata och att man kan må dåligt oavsett etnisk eller religionstillhörighets och att man inte behöver offra sin tillhörighet.

Jag är även HBTQ person och har en mor som respekterat det medans andra familjemedlemar diskriminerat mig!

Jag är här för att berätta om min styrka och potentiellt bakom mitt mående som jag haft och att jag inte är min diagnos och att vi behöver upplysa att det är okej att må dålig och att vi måste våga prata om det!