Kali S  ID:29


Kali - Född i Solna med fleretniskt ursprung.

Jag är 29 år gammal uppväxt i Stockholm och föreläser om hur det är att leva med en hedershotbild sen barndomen och våld i relationer. Jag berättar även om hur det är att leva med Histerioniskt Personlighetssyndrom, Bipolär typ 1 problematik samt Ätstörningar, Paniksyndrom och hur jag lärt mig att hantera min vardag med psykisk ohälsa.

När jag föddes i Solna var jag väldigt ovetande om att jag hela mitt liv skulle behöva hävda rättigheten att leva som jag vill i en omgivning där kulturella värderingar och våld används som vapen för kontroll av familjemedlemmar, och hur det var att leva med att behöva ha kontroll över min mat för jag inte kunde kontrollera något i omgivningen samt hur det var att ha sjävskadebeteende i tidiga vuxenlivet för att sen behöva bo på behandlingshem. Samt min kontakt med Socialtjänsten sen födseln. Samt hur det är att leva som HBTQ person med psykisk ohälsa!

Jag fick en diagnos som kallas Histerioniskt Personlighetssyndrom som 24-åring som nästan aldrig används i dagsläget. Den innebär att man läger en överdriven vikt på utseende och att man adopterar skönhetsideal som till slut blir främmande för omgivningen och att man är oftast väldigt bra på att dölja hur man mår för andra!

Jag är här för att bryta stigmat om folk som lider av psykisk ohälsa och presentera hur jag finner min styrka i mina moraliska värderingar och empati, samt hur jag tog kontroll över mitt eget liv igen!