Isabelle  B  ID:7


UNG-AMBASSADÖR

Det här pratar jag helst om:
I mina föreläsningar varvar jag humor med allvar. Det blir en blandning av musik, dagboksanteckningar från förr, färgglada måendekurvor och inblick i hur det är när allt svartnar. Jag tycker det är viktigt att visa en nyanserad bild av hur det är att leva med psykisk ohälsa. Jag har bipolär sjukdom med störst erfarenhet av depression och jag pratar gärna om utmaningar i arbetslivet, om att inte ge upp sina drömmar, om konstiga bemötanden inom sjukvården och om att laga sin självkänsla. Framförallt vill jag främja öppenhet och motverka skam, få människor att våga prata med varandra (vi är alla psykon på ett eller annat sätt!). Jag är lyhörd och leder gärna samtal, anpassar också mina föreläsningar efter målgrupp och kontext.

Sysselsättning:
Jag driver mitt egna filmproduktionsbolag Björkland Creative AB. Jag är i färd med att ta en kanditat i psykologi och när jag inte är upptagen med att googla senaste rönen inom psykiatri så shoppar jag second hand och tvättar kulörtvätt.

Mina intressen:
Mitt mål är att jobba med mina intressen, och det är dit jag alltid strävat. Jag spånar gärna filmidéer, spelar teater och startar projekt av olika slag. Jag försöker leva fullt ut när jag kan.

Därför är jag Hjärnkoll-ambassadör:
Jag är Hjärnkoll-ambassadör för att jag tror på att prata om psykisk ohälsa på ett ofarligt sätt, så att människor kan ta det till sig. Vi behöver normalisera den psykiska ohälsan för att minska utanförskap och få människor att våga söka hjälp om de behöver. I min utopi så har jag förbättrat vården så att alla får ett bra bemötande och tas om hand på bästa möjliga sätt. Allt är inte svart eller vitt och jobbiga saker kan leda till något bra. Jag vill förmedla hopp!